Canton Retail

41725-41865 Ford Rd.

Canton,

MI

Retail

Property Size

21,000 sq. ft.

Tenancy

Multi-Tenant

Tenancy Name
  • Starbucks
  • Sprint
  • Olgas
  • Sleep Number
  • Dental Works
  • MOD Pizza
Land Size

1.93 Acres